Grovsopshämtning

Färjan för grovsopor kommer till Mjölkö följande datum under 2017:

  • Fredagen den 14 juli 13.30-16.30
  • Lördag den 23 september 13.30-16.30

Samtliga sopor sorteras av DIG SJÄLV den dagen färjan kommer, ingenting får lämnas innan eller efter vid de ordinarie containrarna eller vid ångbåtsbryggan!