PUB

 

Pubkvällar 2017

  • 13 Maj
  • 27 Maj
  • 1 Juli
  • 29 Juli
  • 26 Augusti
  • 16 September
  • 30 september

Styrelsen vill gärna ha förslag på frivilliga som vill ta ansvar för en pubkväll! Alla gamla värdar och nya intressenter, varmt välkomna att maila styrelsen ( styrelsen@mjolkon.se ) och meddela ert intresse!

Av hänsyn till intilliggande grannar stänger Puben kl 23.00, serveringen upphör denna tid och i och med detta får dörrarna ej vara öppna och samtal utanför bör undvikas. Vänligen respektera detta för allas trevnad.

ATT OBSERVERA:

I tillståndet för puben är skrivet att servering skall ske till samfällighetens medlemmar. Socialkontoret i Österåkers kommun, tillståndsgivande myndighet, meddelar dock muntligen att det är acceptabelt att också familjemedlemmar omfattas av tillståndet. Exakt hur gränserna skall dras är inte klart men det får under alla omständigheter inte bli något som är öppet för alla. Gäster från andra öar, utan anknytning till samfällighetens medlemmar kan vi tyvärr inte servera.