Mjölköbilder 30-50tal Pär

Ursprungsstugan på 30-talet

”Bassängen”

Den gamla roddbåten. Jag med baken och mina bröder

Jag och pappa

Kobesök i skogen mitt emot vår tomt

Rosita på fältet vid Norra stigen

Gamla ångbåtsbryggan i trä

Gamla ångbåtsbrygga

Gamla ångfartyget Saxaren slutet 50-talet

Ångfartyget Östanå två

Angantyr angör nya bryggan. Obs! Egils båt i trä!

Affärens bensinbrygga

Den rivna dansbanan med kiosken bakom och affären till höger